Aastatel 2019/2020 kaasas Kiuto (Domotics OÜ) SA Archimedes fondi finantsvahendeid, et koostöös TalTech teadusasutusega läbi viia nii teadus- kui ka rakendusuuringuid. Uuringute eesmärgiks on leida optimaalseim ja energiatõhusaim viis energiamärgise klassi tõstmiseks, kasutades selleks intelligentseid Kiuto hooneautomaatika süsteeme ja lahendusi.

Projekti uurimustöö tulemusena koostöös TalTech tippteadurite ja teadusasutuse koostööpartneritega valmivad süsteemikriitilised komponendid – uued tulevikukindlad mikrokontrollerid, mis on senisest võimekamad taluma suuremaid koormusi ning täiendavate komponentide tõttu ka käitama uusimat Kiuto tarkvara. Innovatsioon tarkvaralahendustes seisneb paigaldus- ja seadistusprotsesside kiirenemises kordades - seda täiesti uudset lahendust on ettevõttel plaanis ka patenteerida. Samuti töötatakse välja unikaalne valguse tonaalsust mõõtev sensor ning Kiuto füüsiline kontroller-juhtpaneel.

Rakendusuuringu ja tootearenduse projekti teostamiseks sai Kiuto SA Archimedeselt toetust maksimaalselt summas 357 053 eurot.

Aastatel 2019/2020 sai Domotics OÜ Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ raames väiketoetust valmistamaks ette osalemist Eesti-Norra „Green ICT“ koostööprogrammis osalemiseks ja põhitoetuse taotlemiseks.

Koostööprogrammi eesmärk on Eesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamine ning ettevõtete lisandväärtuse kasv ressursisäästu edendavate projektide abil.
Ettevalmistamise käigus leidis Domotics OÜ erinevad potentsiaalsed Norra koostööpartnerid, kohtus ja defineeris nendega koos ka ühised tuleviku arengu- ja koostööeesmärgid.
Eesmärkide hulgas oli näiteks muu hulgas ka hoonete poolt jäetavad Co2 jalajälje vähendamine läbi hoonete protsesside digitaliseerimise.